Sitehis Directory
Web Directory

Svenska

Categories:

See Also:
This category in other languages:

Danska, Engelska, Franska, Italienska, Tyska

Sites:

http://www.hum.vxu.se/utb/amnen/svenska/gram/inhall.htm
» Elementär svensk grammatik Open in a new browser window
   Författad av Gunilla Colliander vid Växjö universitet. Ger även förslag på referenslitteratur.
   http://www.hum.vxu.se/utb/amnen/svenska/gram/inhall.htm
http://hem.passagen.se/bondpa/grammatik/
» Grammatik Open in a new browser window
   Huvudlinjerna i svenska språkets grammatik. Ett omfattande och ambitiöst specialarbete på gymnasiet.
   http://hem.passagen.se/bondpa/grammatik/
http://www.sofi.se/
» Institutet för språk och folkminnen Open in a new browser window
   En statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.
   http://www.sofi.se/
http://www.ling.uu.se/semfiler/serrander.pdf
» Nominalfraser i svenska som andraspråk Open in a new browser window
   Enligt Manfred Pienemanns processbarhetsteori uppträder språkliga strukturer i språkinlärning i en viss sekvens. Uppsatsen ger en kort redogörelse för teorin och undersöker tillämpbarheten på svenska som andraspråk med avseende på nominalfraser.
   http://www.ling.uu.se/semfiler/serrander.pdf
http://www.ep.liu.se/ecp/006/013/
» Perfekt med explicit dåtidsbestämning Open in a new browser window
   Uppsats om svenskans perfekt tillsammans med adverbial som tidfäster verbfrasens aktion till en viss tidpunkt i det förflutna, som i frasen "Jag har mött din bror igår". [Kräver Adobe Acrobat]
   http://www.ep.liu.se/ecp/006/013/
http://www.kreativpedagogik.se/
» Sfi-länkar Open in a new browser window
   Länkar för den som studerar svenska eller Sverige, samlade av Staffan Burling.
   http://www.kreativpedagogik.se/
http://spraakbanken.gu.se/
» Språkbanken Open in a new browser window
   En språklig referensdatabas vid Göteborgs universitet. Korpusar och ordböcker.
   http://spraakbanken.gu.se/
http://www.bums.nu/svenska/
» Språklänkar Bums Open in a new browser window
   Omfattande länksamling för språk, språkvård, skrivande och översättning.
   http://www.bums.nu/svenska/
http://www.ep.liu.se/ecp/006/020/ecp00620.pdf
» Svensk språkforskning under 1900-talet Open in a new browser window
   Det kände forskaren Bengt Sigurd redogör för utveckling och trender under det förra seklet.
   http://www.ep.liu.se/ecp/006/020/ecp00620.pdf
http://www.fritext.se/svmall.html
» Svenska Open in a new browser window
   Skrivregler, grammatik och litteraturhistoria.
   http://www.fritext.se/svmall.html
http://www.listserv.vxu.se/mailman/listinfo/svenska
» Svenska - allt om svenska språket Open in a new browser window
   Diskussionslista för allt om svenska språket av vetenskapligt eller pedagogiskt intresse. Avsedd för forskare och lärare. Endast medlemmar kan skicka brev till listan men dess arkiv är öppet för alla.
   http://www.listserv.vxu.se/mailman/listinfo/svenska

This category needs an editor

Last Updated: 2008-09-02 08:15:19


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org