Sitehis Directory
Web Directory

Utbildning

See Also:
Sites:

http://www.csn.se
» Centrala Studiestödsnämnden Open in a new browser window
   Aktuell information om studiestöd och CSN.
   http://www.csn.se
http://www.folkbildning.se/
» Folkbildningsrådet Open in a new browser window
   Till svensk folkbildning räknas framför allt all den verksamhet som genomförs av de 147 folkhögskolorna och de elva studieförbunden. Det är en stor mängd kortare och längre kurser, studiecirklar, kulturprojekt, kulturarrangemang etc.
   http://www.folkbildning.se/
http://www.hsv.se/
» Högskoleverket Open in a new browser window
   En central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
   http://www.hsv.se/
http://www.itis.gov.se/
» ITiS Open in a new browser window
   ITiS, nationell satsning på IT i skolan. Statlig myndighet med ansvar för IT i skolan.
   http://www.itis.gov.se/
http://www.framtidsstudier.se/
» Institutet för Framtidsstudier Open in a new browser window
   Följ forskning och debatt i framtidsfrågor på webben eller i tidningen Framtider.
   http://www.framtidsstudier.se/
http://www.irf.se/
» Institutet för rymdfysik Open in a new browser window
   Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF bedriver grundforskning, utbildning och observatorieverksamhet i rymdfysik och atmosfärfysik.
   http://www.irf.se/
http://www.programkontoret.se/
» Internationella programkontoret för utbildningsområdet Open in a new browser window
   IPK:s uppgift är att underlätta för de aktörer i samhället som önskar satsa på EU:s utbildningsprogram och andra internationella program.
   http://www.programkontoret.se/
http://www.netuniversity.se/
» Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Open in a new browser window
   Ett samarbete kring IT-stödd distansutbildning mellan universitet och högskolor i Sverige. Listor över distansutbildningar och information för blivande studenter.
   http://www.netuniversity.se/
http://www.ky.se/
» Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Open in a new browser window
   Administrerar ansökningar från anordnare som vill hålla en kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt ansvarar för den statliga tillsynen av KY-utbildningar. Information om myndigheten och KY.
   http://www.ky.se/
http://www.genus.se
» Nationella sekretariatet för genusforskning Open in a new browser window
   Det senaste om svensk genusforskning. Katalog över föredrag, seminarier, konferenser, kurser och avhandlingar.
   http://www.genus.se
http://www.cfl.se/
» Nationellt centrum för flexibelt lärande Open in a new browser window
   Stärker och stimulerar utvecklingen av livslångt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv. Information om organisation, kurser och projekt.
   http://www.cfl.se/
http://www.eufou.se/
» Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU Open in a new browser window
   Verkar för att främja det svenska deltagandet inom EUs ramprogram för forskning och teknisk utveckling.
   http://www.eufou.se/
http://www.sih.se/
» SIH - Statens institut för handikappfrågor i skolan Open in a new browser window
   SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, är en rikstäckande statlig myndighet med uppgift att underlätta skolgången för barn och elever med funktionshinder genom att kostnadsfritt erbjuda specialpedagogiskt stöd till kommunernas skol- och barnv
   http://www.sih.se/
http://www.skolverket.se/
» Skolverket Open in a new browser window
   Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen. Den skall också bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella målen förverkligas.
   http://www.skolverket.se/
http://www.stratresearch.se/
» Stiftelsen för Strategisk Forskning Open in a new browser window
   Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
   http://www.stratresearch.se/
http://www.sbi.kb.se/
» Svenska barnboksinstitutet Open in a new browser window
   Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, SBI är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Här presenteras verksamhet, samlingar och aktuella evenemang inom barnboksvärlden.
   http://www.sbi.kb.se/
http://www.vhs.se/
» Verket för högskoleservice Open in a new browser window
   Antagningsavdelningen har till uppgift att genomföra samordnad antagning till programutbildningar vid universitet och högskolor.
   http://www.vhs.se/
http://www.vr.se/
» Vetenskapsrådet Open in a new browser window
   Vetenskapsrådet stödjer grundforskning av högsta kvalitet för att försäkra Sverige en position som ledande forskningsnation.
   http://www.vr.se/

This category needs an editor

Last Updated: 2009-02-25 21:47:06


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org