Sitehis Directory
Web Directory

Miljö och boende

Sites:

http://www.boverket.se/
» Boverket Open in a new browser window
   Här kan du få information om bygglov, bygganmälan, bostadsfinansiering, subventionsräntan, m.m. Myndighet under miljödepartementet.
   http://www.boverket.se/
http://www.formas.se/
» Formas Open in a new browser window
   Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
   http://www.formas.se/
http://www.hallandsaskommitten.se
» Hallandsåskommittén Open in a new browser window
   Ska granska det fortsatta tunnelbygget genom Hallandsås. Aktuell information om kommitténs granskning, frågor och svar samt möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev.
   http://www.hallandsaskommitten.se
http://www.kemi.se/
» Kemikalieinspektionen Open in a new browser window
   Myndighet under miljödepartementet. Svarar på frågor om kemikalier.
   http://www.kemi.se/
http://www.lantmateriet.se/
» Lantmäteriverket Open in a new browser window
   På Lantmäteriets marknadsplats finner du information om kartor, digitala kartor, historiska kartor, fastigheter och mycket mer. Köp kartor i Kartbutiken Online.
   http://www.lantmateriet.se/
http://www.naturvardsverket.se/
» Naturvårdsverket Open in a new browser window
   Statlig miljömyndighet som arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling. Information om miljömål i Sverige och EU, och om arbetet med att utreda och förbättra klimat, naturmiljö och vatten.
   http://www.naturvardsverket.se/
http://www.smhi.se/
» SMHI Meteorologi Open in a new browser window
   Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - arbetar med meteorologi, hydrologi och oceanografi.
   http://www.smhi.se/
http://www.smahusskadenamnden.se/
» Småhusskadenämnden och Fonden för fukt- och mögelskador Open in a new browser window
   Småhusskadenämnden är en statlig myndighet som lämnar bidrag till åtgärder i fukt- och mögelskadade småhus. För att Du ska kunna få bidrag ska huset vara yngre än 25 år och byggt före 1989.
   http://www.smahusskadenamnden.se/
http://www.ssi.se/
» Statens strålskyddsinstitut, SSI Open in a new browser window
   Central tillsynsmyndighet med uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning.
   http://www.ssi.se/
http://www.mistra-research.se/
» Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA Open in a new browser window
   Stöd till program är den dominerande formen för MISTRAs finansiering av miljöforskning.
   http://www.mistra-research.se/

This category needs an editor

Last Updated: 2009-02-25 23:49:41


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org