Sitehis Directory
Web Directory

Hälsa och social trygghet

Sites:

http://www.bo.se/
» Barnombudsmannen Open in a new browser window
   BO hjälper barn genom att bl a företräda dem i olika situationer.
   http://www.bo.se/
http://www.fhi.se/
» Folkhälsoinstitutet Open in a new browser window
   FHI:s uppgift är att förebygga sjukdomar och annan ohälsa samt främja en god hälsa för alla. Verksamheten inriktas särskilt på de grupper i samhället som är utsatta för de största hälsoriskerna. Rapporter och nyheter.
   http://www.fhi.se/
http://www.fas.forskning.se/
» Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Open in a new browser window
   FAS främjar och stöder betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap.
   http://www.fas.forskning.se/
http://www.handikappombudsmannen.se/
» Handikappombudsmannen Open in a new browser window
   Myndigheten som bevakar frågor som rör rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning.
   http://www.handikappombudsmannen.se/
http://www.hsan.se
» Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Open in a new browser window
   HSAN prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning.
   http://www.hsan.se
http://www.ki.se/ipm/
» Institutet för psykosocial medicin Open in a new browser window
   Skall utveckla, värdera och förmedla kunskaper om psykosociala aspekter på hälso- och sjukdomsprocesser. Rapporter och publikationer.
   http://www.ki.se/ipm/
http://www.lakemedelsverket.se
» Läkemedelsverket Open in a new browser window
   Statlig myndighet som ansvarar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Nyheter och information om verksamheten.
   http://www.lakemedelsverket.se
http://www.mia.eu
» Myndighten för internationella adoptionsfrågor Open in a new browser window
   Skrifter, lagar och information om adoption.
   http://www.mia.eu
http://www.nhv.se/
» Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Open in a new browser window
   NHV är en institution för utbildning och forskning inom folkhälsovetenskapen. I Göteborg.
   http://www.nhv.se/
http://www.ppm.nu/
» Premiepensionsmyndigheten Open in a new browser window
   Informerar om pensionssystemet.
   http://www.ppm.nu/
http://www.rmv.se/
» Rättsmedicinalverket Open in a new browser window
   RMV är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet. Utför undersökningar och utredningar på uppdrag av polis- och åklagarmyndigheter, domstolar, kriminalvården, socialnämnder och i viss må
   http://www.rmv.se/
http://www.sbu.se/
» SBU -- Statens beredning för medicinsk utvärdering Open in a new browser window
   Granskar de metoder som används inom sjukvården. Aktuella rapporter.
   http://www.sbu.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
» Smittskyddsinstitutet Open in a new browser window
   Om smittsamma sjukdomar, barnvacciner och dagliga rapporter om smittskyddsläget.
   http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.sos.se/
» Socialstyrelsen Open in a new browser window
   Statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och smittskydd.
   http://www.sos.se/
http://www.stat-inst.se/
» Statens institutionsstyrelse, SiS Open in a new browser window
   SiS bedriver vård av ungdomar och av vuxna missbrukare som inte på egen hand klarar av sitt liv.
   http://www.stat-inst.se/

This category needs an editor

Last Updated: 2009-01-18 09:50:27


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org