Sitehis Directory
Web Directory

Myndigheter

Categories:

See Also:
This category in other languages:

Engelska, Franska, Ryska, Spanska, Tyska

Sites:

http://www.undsakc.mil.se/
» Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum Open in a new browser window
   Försvarsmaktsgemensam enhet vid Uppsala Garnison, bildad genom sammanslagning av Flygvapnets och Arméns underrättelseskolor samt Försvarets Tolkskola.
   http://www.undsakc.mil.se/
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/
» Försäkringskassan Open in a new browser window
   Ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. Information och självbetjäningstjänster.
   http://www.forsakringskassan.se/privatpers/
http://www.isp.se/
» Inspektionen för strategiska produkter Open in a new browser window
   ISP. Svensk myndighet för kontroll av vapenexport.
   http://www.isp.se/
http://www.sjv.se/
» Jordbruksverket Open in a new browser window
   Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.
   http://www.sjv.se/
http://www.konsumentverket.se/
» Konsumentverket Open in a new browser window
   Statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.
   http://www.konsumentverket.se/
http://www.slv.se/
» Livsmedelsverket Open in a new browser window
   Den centrala myndigheten för frågor som gäller livsmedel, inklusive dricksvatten.
   http://www.slv.se/
http://www.lotteriinspektionen.se
» Lotteriinspektionen Open in a new browser window
   Nationell förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Tillsynsmyndighet över lotterilagen.
   http://www.lotteriinspektionen.se
http://www.lst.se/
» Länsstyrelserna Open in a new browser window
   Regeringens och riksdagens filialkontor i länen.
   http://www.lst.se/
http://www.regeringen.se/
» Regeringskansliet Open in a new browser window
   Svenska regeringen med statsministerns kansli.
   http://www.regeringen.se/
http://www.raa.se/cms/extern/index.html
» Riksantikvarieämbetet Open in a new browser window
   Statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Erbjuder även information om sevärdheter samt andra publika tjänster.
   http://www.raa.se/cms/extern/index.html
http://www.riksdagen.se/
» Riksdagen Open in a new browser window
   Webbplats för Sveriges riksdag. Riksdagens dokument i fulltext: protokoll, betänkanden, motioner, interpellationer, frågor, skriftliga svar. Rixlex, riksdagens databaser. SFS. Riksdagsledamöter presenteras och kan kontaktas. Fakta om riksdagen, när ärende
   http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1020
» Riksdagen: De folkvalda Open in a new browser window
   Presentation av riksdagens ledamöter med bild och uppgifter om partitillhörighet, valkrets samt vilka utskott och andra valda organ ledamöterna sitter i.
   http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1020
http://sommestad.com/text/personval.htm
» Riksdagslistan Open in a new browser window
   Fakta om den svenska Riksdagen. Medlemmars hemsidor. Politisk ordbok. Nyheter.
   http://sommestad.com/text/personval.htm
http://www.rymdstyrelsen.se
» Rymdstyrelsen Open in a new browser window
   En myndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige. Fakta om svenska rymdprojekt, bilder, nyheter och information för skolor.
   http://www.rymdstyrelsen.se
http://www.starev.nu/
» Starev Open in a new browser window
   Ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av den kommunala revisionen i kommuner och landsting. Erfarenhetsutbyte, revisionsrapporter.
   http://www.starev.nu/
http://www.sva.se/
» Statens Veterinärmedicinska Anstalt Open in a new browser window
   SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
   http://www.sva.se/
http://www.kulturradet.se/
» Statens kulturråd Open in a new browser window
   En statlig myndighet med ansvar för den statliga kulturpolitiken.
   http://www.kulturradet.se/
http://www.scb.se/
» Statistiska centralbyrån Open in a new browser window
   Framställer och tillhandahåller officiell statistik om olika samhällsområden som underlag för beslut, samhällsdebatt och forskning.
   http://www.scb.se/
http://www.statskontoret.se/
» Statskontoret Open in a new browser window
   Utrednings- och stabsorgan åt regeringen och departementen.
   http://www.statskontoret.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
» Ungdomsstyrelsen Open in a new browser window
   Följer och utvärderar ungdomars levnadsförhållanden och hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå.
   http://www.ungdomsstyrelsen.se/

XML Feeds:

» Nyheter från Skatteverket Open in a new browser window - Information och nyheter om det svenska skattesystemet. [RSS]

This category needs an editor

Last Updated: 2009-01-18 09:46:58


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org