Sitehis Directory
Web Directory

Kresťanstvo

This category in other languages:

Afrikánsky, Anglicky, Arabsky, Bosensky, Bulharsky, česky, Chorvatsky, čínsky (zj.), čínsky, Dánsky, Esperantom, Fínsky, Francúzsky, Grécky, Holandsky, Indicky, Indonézsky, Japonsky, Katalánsky, Kórejsky, Kurdsky, Litevsky, Maďarsky, Malajsky, Nemecky, Nórsky, Persky, Poľsky, Portugalsky, Rumunsky, Rusky, španielsky, Srbsky, švédsky, Taliansky, Thajsky, Turecky, Ukrajinsky

Sites:

http://www.svatepismo.sk/
» Biblia - Sväté písmo Open in a new browser window
   Biblia online. Vyhľadávanie v jednotlivých knihách, ročný plán čítania, rozpis liturgických čítaní.
   http://www.svatepismo.sk/
http://www.evs.sk
» EVS Open in a new browser window
   Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá. Bibličný korešpondečný kurz, ponuka knihovien.
   http://www.evs.sk
http://www.ecav.sk/
» Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku Open in a new browser window
   Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi a.v. obsahuje spravodajstvo, kalendár akcií, zamyslenia a adresár.
   http://www.ecav.sk/
http://www.umc.sk/
» Evanjelická cirkev metodistická Open in a new browser window
   Prehľad farností a členstva, akcie a písma.
   http://www.umc.sk/
http://www.fara.sk/liptovske_matiasovce/
» Farnosť Liptovské Matiašovce Open in a new browser window
   Stránka farnosti Liptovské Matiašovce, kostol sv. Ladislava. Informácie o vysluhovaní sviatostí, histórii farnosti aj obce.
   http://www.fara.sk/liptovske_matiasovce/
http://www.fararaca.sk
» Farnosť Rača Open in a new browser window
   Stránky bratislavskej rím.-kat. farnosti v Rači.
   http://www.fararaca.sk
http://www.slovakchurch.com/slovak.htm
» Farnosť sv. Cyrila a Metoda Open in a new browser window
   Oznamy a texty, fotografie, svätá omša a patróni v tejto rímsko-katolickej farnosti New Westminster, Kanada.
   http://www.slovakchurch.com/slovak.htm
http://www.trnavka.sk/
» Farnosť sv. Jána Bosca a Oratórium Dominika Sávia Open in a new browser window
   Predstavenie farnosti sv. Jána Bosca na Trnávke: o Saleziánoch a ich práci s mládežou, o Oratóriu Dominika Sávia, o živote farnosti i o misiách. Cesta k svätosti v spoločenstve radosti.
   http://www.trnavka.sk/
http://grkat.nfo.sk/
» Gréckokatolíci na Slovensku Open in a new browser window
   Texty týkajúce sa spirituality cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, ekumenizmus a liturgické texty. Zoznam farností, noty a multimédiá.
   http://grkat.nfo.sk/
http://www.fara.sk/grksarjastrabie/
» Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie Open in a new browser window
   Stránky Gréckokatolíckej cirkvi - farnosti Šarišské Jastrabie. História, osobnosti, fotogaléria, život farnosti, bohoslužby, čo pripravujeme, ...
   http://www.fara.sk/grksarjastrabie/
http://www.kapucin.sk/
» Kapucíni na Slovensku Open in a new browser window
   Stránky jednotlivých bratstiev, história, spiritualita, františkánska rodina, hudba.
   http://www.kapucin.sk/
http://www.kbd.sk
» Katolícke biblické dielo Open in a new browser window
   KBD je inštitúciou, ktorá sa usiluje o šírenie lásky k Svätému písmu a snaží sa pomáhať pochopiť jeho text podľa najnovších vedeckých postupov.
   http://www.kbd.sk
http://www.ways-of-christ.com/sk/
» Kristove cesty, spiritualita a zem Open in a new browser window
   Kristus, jeho prínos na vývoj vedomia,ľudstva a zeme: hľadiská z mnohých oblastí výskumu a spirituálnych oblastí skúsenosti.
   http://www.ways-of-christ.com/sk/
http://www.breviar.sk
» Liturgia hodín Open in a new browser window
   Liturgia hodín je denná modlitba katolíkov latinského obradu - kňazov, rehoľníkov i laikov.
   http://www.breviar.sk
http://www.religia.pl/
» Medzinárodný Evanjelizačný Portál Open in a new browser window
   Portál je prehľadom zajímavých textov z katolických nakladatelstiev z celého sveta. Obsahuje svedectvá obrátenia a premeny ľudí.
   http://www.religia.pl/
http://www.ministranti.sk
» Miništranti Open in a new browser window
   Stránka slovenských miništrantov obsahuje plánované akcie, liturgiu a galériu fotiek.
   http://www.ministranti.sk
http://www.samaritani.sk
» Občianske združenie SAMARITÁN Open in a new browser window
   Spoločenstvo laikov na pomoc telesne postihnutým. Obsahuje predstavenie, históriu, aktivity, projekt "chránené dielne".
   http://www.samaritani.sk
http://www.rcc.sk
» Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Open in a new browser window
   Konferencia biskupov Slovenska, cirkevné dokumenty a vyhlásenia, novinky a stanoviská.
   http://www.rcc.sk
http://kbs.sk/povolania
» Pastorácia povolaní na Slovensku Open in a new browser window
   Oficiálna stránka pastorácie povolaní na Slovensku, obsahuje aj zamyslenie, kalendár akcii, fotogalériu.
   http://kbs.sk/povolania
http://www.homily-service.sk
» Pramene Open in a new browser window
   Poskytuje databázy homiletických prameňov pre kňazov, diakonov, katechétov i pre rast duchovného života. Texty, príhovory a životopisy svätých.
   http://www.homily-service.sk
http://www.cssr.sk/
» Redemptoristi Open in a new browser window
   História, život, práca a spiritualita redemptoristov.
   http://www.cssr.sk/
http://www.slovakchurch.com/
» Rímskatolícka farnost' Sv. Cyrila a Metoda Open in a new browser window
   Hamilton, Ontario, Kanada. Obsahuje históriu, informácie o vysluhovaní sviatostí, fotografie. Anglicky-Slovensky.
   http://www.slovakchurch.com/
http://www.saleziani.sk
» Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia Open in a new browser window
   Oficiálna stránka rehoľnej spoločnosti Saleziánov. História, zakladateľ - Sv. Ján Bosco, činnosť saleziánov, misie, preventívny systém.
   http://www.saleziani.sk
http://www.aug.sk
» Stránky Rehole sv. Augustína na Slovensku OSA Open in a new browser window
   Stránky Augustiniánskej komunity na Slovensku.
   http://www.aug.sk
http://svatagemma.sk/
» Svätá Gemma Galgani (1878-1903) Open in a new browser window
   Životopis, fotogaléria, slovníček výslovnosti, diskusia a ďalšie linky.
   http://svatagemma.sk/
http://www.zksm.sk
» Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - ZKSM Open in a new browser window
   Združenie ponúka aktivity nasmerované na skupinky mladých ľudí - tábory, jazykové výmeny, púte ako aj posolstvá mládeži.
   http://www.zksm.sk

This category needs an editor

Last Updated: 2009-04-21 05:15:07


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org