Sitehis Directory
Web Directory

Czasopisma

See Also:
This category in other languages:

Angielski, Duński, Francuski, Hiszpański, Holenderski, Kataloński, Niemiecki, Portugalski, Rosyjski

Sites:

http://www.anthropos.us.edu.pl/
» Anthropos Open in a new browser window
   Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Teksty on-line, numery archiwalne, informacje o autorach i projekcie czasopisma.
   http://www.anthropos.us.edu.pl/
http://www.appendix.ifil.uz.zgora.pl/
» Appendix Nr 1 - Pisma Młodych Filozofów Open in a new browser window
   Zawiera teksty on-line i w formacie PDF, informacje redakcyjne.
   http://www.appendix.ifil.uz.zgora.pl/
http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/archiwum_historii_filozofii_i_mysli_spolecznej/
» Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej Open in a new browser window
   Spisy treści wydanych numerów, informacje o redakcji i prenumeracie czasopisma.
   http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/archiwum_historii_filozofii_i_mysli_spolecznej/
http://www.us.szc.pl/filozof/
» Biuletyn Studentów Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego Open in a new browser window
   Aktualności, teksty on-line, wywiady, forum dyskusyjne, rozrywka, archiwum oraz informacje o redakcji.
   http://www.us.szc.pl/filozof/
http://www.czasopismofilozoficzne.us.edu.pl
» Czasopismo Filozoficzne Open in a new browser window
   Periodyk naukowy wydawany w wersji elektronicznej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.
   http://www.czasopismofilozoficzne.us.edu.pl
http://www2.uj.edu.pl/WFLZ/IF/ZFNP/DIALOGIKON/Open.html
» Dialogikon Newsletter Open in a new browser window
   Bieżace informacje o pracach prowadzonych w Pracowni Prakseologii i Retoryki IF UJ, informacje o serii wydawniczej "Dialogikon", zestawy zadań z logiki, zapowiedzi wydawnicze.
   http://www2.uj.edu.pl/WFLZ/IF/ZFNP/DIALOGIKON/Open.html
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl
» Diamteros - Internetowe Czasopismo Filozoficzne Open in a new browser window
   Bieżące i archiwalne numery z artykułami w formacie PDF, forum dyskusyjne, odnośniki do innych stron filozoficznych.
   http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl
http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/etyka/
» Etyka Open in a new browser window
   Zakres zainteresowań, historia pisma, spis treści ostatniego numeru, informacje o dystrybucji.
   http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/etyka/
http://www.forum-philosophicum.eu/
» FORUM PHILOSOPHICUM - Journal for Philosophy and Philosophical Theology Open in a new browser window
   O piśmie, informacje dla autorów, archiwalne numery.
   http://www.forum-philosophicum.eu/
http://hektor.umcs.lublin.pl/~zlimn/seria/fpxx/index.htm
» Filozofia Polska XX w. (FFXX) Open in a new browser window
   Seria wydawnicza o charakterze przewodnika encyklopedycznego. Informacje o redakcji, książkach wydanych i planach wydawniczych, a także zasady publikacji.
   http://hektor.umcs.lublin.pl/~zlimn/seria/fpxx/index.htm
http://www.filozof.uni.lodz.pl/folia/
» Folia Philosophica - acta universitatis lodziensis Open in a new browser window
   Informacje o redakcji, spisy treści numerów archiwalnych.
   http://www.filozof.uni.lodz.pl/folia/
http://www.hc.amu.edu.pl/
» Homo communicativus - czasopismo. Open in a new browser window
   Czasopismo Koła Studentów Komunikacji Społecznej przy Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   http://www.hc.amu.edu.pl/
http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/
» Internetowe Czasopismo Filozoficzne "HYBRIS" Open in a new browser window
   Teksty on-line artykułów, przekładów i recenzji. Informacje o redakcji.
   http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/
http://semper.pl/kronos/
» KRONOS Metafizyka - Kultura - Religia Open in a new browser window
   Aktualny numer, redakcja.
   http://semper.pl/kronos/
http://www.pedagogika.umk.pl/kognityw/
» Kognitywistyka i Media w Edukacji Open in a new browser window
   Informacje o redakcji i dystrybucji oraz spisy treści poszczególnych numerów.
   http://www.pedagogika.umk.pl/kognityw/
http://www.nowakrytyka.pl
» Nowa Krytyka Open in a new browser window
   Spis treści poszczególnych numerów czasopisma, forum filozoficzne, informacje o redakcji i dystrybucji.
   http://www.nowakrytyka.pl
http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/polish_philosophical_reviev/
» Polish Philosophical Review Open in a new browser window
   Anglojęzyczne pismo polskiej filozofii. Informacje o redakcji, zasady publikacji.
   http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/polish_philosophical_reviev/
http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/prakseologia/
» Prakseologia Open in a new browser window
   Informacje o redakcji, spisy treści ostatnio wydanych numerów, dystrybucja.
   http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/prakseologia/
http://www.staff.amu.edu.pl/~insfil/problemy-dyskusje/welcome.htm
» Problemy/Dyskusje Open in a new browser window
   Internetowa witryna poznańskiej serii wydawniczej. Pełne wersje artykułów on-line w formacie PDF.
   http://www.staff.amu.edu.pl/~insfil/problemy-dyskusje/welcome.htm
http://www.pfl.uw.edu.pl/
» Przegląd Filozoficzno-Literacki Open in a new browser window
   Spisy treści numerów bieżących i archiwalnych, a także plany na przyszłość, informacje o redakcji i założeniach programowych czasopisma oraz adresy miejsc, w których można je kupić.
   http://www.pfl.uw.edu.pl/
http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/przeglad_filozoficzny_nowa_seria/
» Przegląd Filozoficzny Open in a new browser window
   Spisy treści wydanych numerów oraz informacje o redakcji czasopisma.
   http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/przeglad_filozoficzny_nowa_seria/
http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl
» Serwis filozoficzny NAUKA A RELIGIA Open in a new browser window
   Serwis podejmuje problematykę powstania Wszechświata, życia, człowieka, psychiki, języka, teorii naukowych, religii itd. Zawiera czasopismo oraz przedruki i książki poświęcone filozofii nauki i religii; głównie relacji między nauką a religią.
   http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl
http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/studia_antyczne_i_mediewistyczne/
» Studia antyczne i mediewistyczne Open in a new browser window
   Informacje o redakcji, spis treści, dystrybucja.
   http://www.ifispan.waw.pl/wydawnictwo/studia_antyczne_i_mediewistyczne/
http://www.filozofia.uw.edu.pl/sztukaifilozofia/
» Sztuka i Filozofia Open in a new browser window
   Informacje o czasopiśmie, numery archiwalne.
   http://www.filozofia.uw.edu.pl/sztukaifilozofia/
http://www.fopa.pl/
» [fo:pa] kwartalnik literacko-filozoficzny Open in a new browser window
   Spisy treści wydanych numerów, teksty on-line, informacje o redakcji i dystrybucji czasopisma.
   http://www.fopa.pl/

This category needs an editor

Last Updated: 2009-04-12 05:24:04


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org