Sitehis Directory
Web Directory

Vitenskap

Categories:

See Also:
This category in other languages:

Dansk, Engelsk, Svensk, Afrikaans, Arabisk, Armensk, Aserbajdsjansk, Asturisk, Baskisk, Bosnisk, Bretonsk, Bulgarsk, Esperanto, Estisk, Farsi, Finsk, Fransk, Furlan, Færøysk, Galisisk, Gresk, Gujarati, Hebraisk, Hindi, Hviterussisk, Indonesisk, Interlingua, Irsk, Islandsk, Italiensk, Japansk, Kannada, Kashubisk, Katalansk, Kazakh, Kinesisk med enkle tegn, Kinesisk, Koreansk, Kroatisk, Kurdisk, Kymrisk, Latin, Latvisk, Litauisk, Luxemburgsk, Makedonsk, Malayisk, Marathi, Nederlansk, Ossetian, Polsk, Portugisisk, Retroromansk, Rumensk, Russisk, Sardisk, Serbisk, Sicilianu, Skotsk-gælisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Tagalog, Taiwansk, Tamil, Tatarisk, Telugu, Thai, Tsjekkisk, Tyrkisk, Tysk, Ukrainsk, Ungarsk, Vietnamesisk

Sites:

http://www.apollon.uio.no/
» Apollon Open in a new browser window
   Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
   http://www.apollon.uio.no/
http://www.afi-wri.no/
» Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Open in a new browser window
   Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, prosjekter, publikasjoner og tjenester.
   http://www.afi-wri.no/
http://www.bjerknes.uib.no/
» Bjerknes Centre for Climate Research Open in a new browser window
   Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk.
   http://www.bjerknes.uib.no/
http://www.etikkom.no/
» De nasjonale forskningsetiske komiteer Open in a new browser window
   Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
   http://www.etikkom.no/
http://digitalarkivet.uib.no/
» Digitalarkivet Open in a new browser window
   Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
   http://digitalarkivet.uib.no/
http://www.dokpro.uio.no/
» Dokumentasjonsprosjektet Open in a new browser window
   Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
   http://www.dokpro.uio.no/
http://www.home.no/blazius/fjellvann/
» Er fjellvannet godt nok? Open in a new browser window
   En undersøkelse av den mikrobiologiske drikkevannskvaliteten på serveringssteder i fjellet. Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole skrevet av Cecilie Guttormsen og Karl Erik Birkeland.
   http://www.home.no/blazius/fjellvann/
http://www.ungeforskere.no/
» Forbundet Unge forskere Open in a new browser window
   Organisasjon for ungdom med utspring i konkurransen Unge forskere. Forbundet arrangerer konkurransen og Space Camp, BioMed Camp og Cyber camp.
   http://www.ungeforskere.no/
http://forskerbasen.no/
» Forskerbasen Open in a new browser window
   Kompetansedatabase med fyldig informasjon om kvinnelige forskere og kvinne- og kjønnsforskere i Norge.
   http://forskerbasen.no/
http://www.forskning.no/
» Forskning.no Open in a new browser window
   Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
   http://www.forskning.no/
http://www.forskningsdagene.no/
» Forskningsdagene Open in a new browser window
   En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
   http://www.forskningsdagene.no/
http://www.forskningstorget.com/
» Forskningstorget i Oslo Open in a new browser window
   Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
   http://www.forskningstorget.com/
http://www.ntnu.no/gemini/
» Gemini Open in a new browser window
   Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
   http://www.ntnu.no/gemini/
http://www.imr.no/
» Havforskningsinstituttet Open in a new browser window
   Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.
   http://www.imr.no/
http://www.illustrertvitenskap.com/
» Illustrert vitenskap Open in a new browser window
   Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.
   http://www.illustrertvitenskap.com/
http://www.iga.no/
» Institutt for gruppeanalyse Open in a new browser window
   Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
   http://www.iga.no/
http://www.miljolare.no/trondheim/
» Kartlegging av piggsvin i Trondheim Open in a new browser window
   Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.
   http://www.miljolare.no/trondheim/
http://www.nt.ntnu.no/~ystenes/sproyt/
» Martin Ystenes: Sprøytvarsleren Open in a new browser window
   Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende.
   http://www.nt.ntnu.no/~ystenes/sproyt/
http://www.miljoteknologi.no/
» Miljøteknologi.no Open in a new browser window
   Nettsted om miljøteknologi drevet av Statens forurensningstilsyn.
   http://www.miljoteknologi.no/
http://www.fagmed.uit.no/info/imb/aab/Nansenfondet/
» Nansenfondet Open in a new browser window
   Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.
   http://www.fagmed.uit.no/info/imb/aab/Nansenfondet/
http://www.forskningsradet.no/
» Norges forskningsråd Open in a new browser window
   Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
   http://www.forskningsradet.no/
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=ForskningsradetNorsk%2FPage%2FStandardSidemal&cid=1138710474683
» Norges forskningsråd: Teknologi, naturvitenskap og matematikk Open in a new browser window
   Informasjonssider med planer, utlysninger og liste over forskningsprogrammer.
   http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=ForskningsradetNorsk%2FPage%2FStandardSidemal&cid=1138710474683
http://www.p2005.ntnu.no/iok/
» Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Industriell økologi Open in a new browser window
   Tverrfaglig program for kunnskapsutvikling innen industriell økologi. Informasjon om aktiviteter, forskning og artikler.
   http://www.p2005.ntnu.no/iok/
http://www.biokjemisk.com/
» Norsk biokjemisk selskap (NBS) Open in a new browser window
   elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
   http://www.biokjemisk.com/
http://www.demografi.no/
» Norsk demografisk forening Open in a new browser window
   Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter.
   http://www.demografi.no/
http://www.nibr.no/
» Norsk institutt for by- og regionforskning Open in a new browser window
   NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
   http://www.nibr.no/
http://www.nilu.no/
» Norsk institutt for luftforskning (NILU) Open in a new browser window
   Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
   http://www.nilu.no/
http://www.nsd.uib.no/
» Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste Open in a new browser window
   NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.
   http://www.nsd.uib.no/
http://www.nupi.no/
» Norsk utenrikspolitisk institutt Open in a new browser window
   Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
   http://www.nupi.no/
http://www.toyen.uio.no/fagene/geologi/foreninger/palvenn/
» PalVenn Open in a new browser window
   En forening med sterk tilknytning til Paleontologisk museum i Oslo. Foreningen har som funksjon å skape et paleontologisk miljø med amatører og profesjonelle for å støtte Paleontologisk museum, både økonomisk og faglig.
   http://www.toyen.uio.no/fagene/geologi/foreninger/palvenn/
http://www.radonkompetanse.no/
» Radonkompetanse AS Open in a new browser window
   Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft.
   http://www.radonkompetanse.no/
http://www.rhd.uit.no/
» Registreringssentral for historiske data (RHD) Open in a new browser window
   En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
   http://www.rhd.uit.no/
http://www.ringreven.no/
» Ringreven - forsøksringane i Nordmøre og Romsdal Open in a new browser window
   Felles nettstad for forsøksringane i Nordmøre og Romsdal. Fagstoff, forsøk, rådgivning, arrangement innanføre jord- og plantekultur.
   http://www.ringreven.no/
http://www.ntnu.no/vmuseet/fakark/spor/
» SPOR Open in a new browser window
   Populærvitenskapelig tidsskrift som utgis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie. Her presenteres nyheter fra Midt-Norges fortid .
   http://www.ntnu.no/vmuseet/fakark/spor/
http://www.snf.no/
» Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS Open in a new browser window
   Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.
   http://www.snf.no/
http://www.socioniko.net/
» Sosionikk Open in a new browser window
   Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.
   http://www.socioniko.net/
http://www.statkart.no/
» Statens kartverk Open in a new browser window
   Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter.
   http://www.statkart.no/
http://www.nrpa.no/
» Statens strålevern Open in a new browser window
   Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
   http://www.nrpa.no/
http://www.ssb.no/
» Statistisk sentralbyrå (SSB) Open in a new browser window
   Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig.
   http://www.ssb.no/
http://www.asianettverket.uio.no/
» Universitetet i Oslo: Asianettverket Open in a new browser window
   Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt nettverk til fremme av studier og forskning om Asia i Norge.
   http://www.asianettverket.uio.no/
http://www.vestforsk.no/
» Vestlandsforsking Open in a new browser window
   Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.
   http://www.vestforsk.no/
http://www.ub.uib.no/elpub/2001/h/705001/
» Å betale: Penger som kommunikasjon Open in a new browser window
   Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.
   http://www.ub.uib.no/elpub/2001/h/705001/

Newsgroups:
Category Editor: hansfn

Last Updated: 2009-04-29 11:57:06


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org