Sitehis Directory
Web Directory

Utdanning

Categories:

See Also:
This category in other languages:

Dansk, Engelsk, Svensk, Albansk, Arabisk, Armensk, Aserbajdsjansk, Baskisk, Bretonsk, Bulgarsk, Estisk, Farsi, Finsk, Fransk, Frisisk, Færøysk, Galisisk, Gresk, Hebraisk, Hindi, Hviterussisk, Indonesisk, Interlingua, Irsk, Islandsk, Italiensk, Japansk, Kannada, Katalansk, Kazakh, Kinesisk med enkle tegn, Kinesisk, Koreansk, Kroatisk, Kurdisk, Kymrisk, Latin, Litauisk, Makedonsk, Malayisk, Nederlansk, Oksitansk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Serbisk, Skotsk-gælisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Tagalog, Thai, Tsjekkisk, Tyrkisk, Tysk, Ukrainsk, Ungarsk, Vietnamesisk

Editor's Picks:

http://www.samordnaopptak.no/
» Samordna opptak (SO) Open in a new browser windowEditor's Pick
   Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO.
   http://www.samordnaopptak.no/

Sites:

http://www.geocities.com/adelaped/
» Adela pedagogiske senter Open in a new browser window
   Privatdrevet spesialpedagogisk rådgivningstjeneste for barnehager, skoler, ansatte, foreldre og barn. I Øyer. Med informasjon om tjenestene og priser.
   http://www.geocities.com/adelaped/
http://www.aspect.no/
» Aspect Open in a new browser window
   Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
   http://www.aspect.no/
http://www.biks.no/
» Bergen industrielle kompetansesenter AS Open in a new browser window
   Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.
   http://www.biks.no/
http://www.bjorknes.no/
» Bjørknes Open in a new browser window
   Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education.
   http://www.bjorknes.no/
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/
» Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Open in a new browser window
   Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.
   http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/
http://www.dsh.no/
» Den sosialpedagogiske høgskolen Open in a new browser window
   Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige.
   http://www.dsh.no/
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/hvem_hva_hvor/doemmesmoen_studiested_og_kurssenter
» Dømmesmoen studiested og kurssenter Open in a new browser window
   Kurssenter tilhørende Universitetet i Agder. Kan arrangere små og store kurs og konferanser.
   http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/hvem_hva_hvor/doemmesmoen_studiested_og_kurssenter
http://www.fu.no/
» Folkeuniversitetet Open in a new browser window
   Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om kurstilbud og avdelinger.
   http://www.fu.no/
http://www.goethe.de/ne/osl/noindex.htm
» Goethe-Institut Oslo Open in a new browser window
   Tysk kultur- og informasjonssenter. Norks avdeling av en non-profit organisasjon med oppgave å fremme det tyske språk og å støtte internasjonalt kultursamarbeid.
   http://www.goethe.de/ne/osl/noindex.htm
http://www.handelsinstituttet.no/
» Handelsinstituttet Open in a new browser window
   Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
   http://www.handelsinstituttet.no/
http://iaeste.no/alumni/
» IAESTE Norges alumni Open in a new browser window
   Registrering som alumnus i IAESTE Norge.
   http://iaeste.no/alumni/
http://www.ij.no
» Institutt for journalistikk Open in a new browser window
   Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.
   http://www.ij.no
http://www.kun.uit.no/
» Kirkelig utdanningssenter i nord Open in a new browser window
   Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.
   http://www.kun.uit.no/
http://www.kulturstudier.no/
» Kulturstudier Open in a new browser window
   Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.
   http://www.kulturstudier.no/
http://www.kvu.hm.no/
» Kvinneuniversitetet Open in a new browser window
   En liten utdanningsinstitusjon som arbeider for å bedre kvinners vilkår for læring og utvikling på individ-, organisasjons-, og samfunnsnivå.
   http://www.kvu.hm.no/
http://www.legathandboken.no/
» Legathåndboken Open in a new browser window
   Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.
   http://www.legathandboken.no/
http://www.nrk.no/programmer/tv/kunnskapskanalen/
» NRK: Kunnskapskanalen Open in a new browser window
   Et åpent samarbeidsnettverk for formidling av forskning og undervisning i ulike medier, organisert av universitets-, høgskole-, forsknings- og kulturinstitusjoner.
   http://www.nrk.no/programmer/tv/kunnskapskanalen/
http://www.nansenskolen.no/
» Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi Open in a new browser window
   Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
   http://www.nansenskolen.no/
http://www.nokut.no/
» Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Open in a new browser window
   Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar.
   http://www.nokut.no/
http://www.nettpedagogen.no/
» Nettpedagogen Open in a new browser window
   En portal for virksomheten til 4 pedagoger som tilbyr en rekke kurs relalatert til pedagogisk bruk av IKT, og bruk av IKT i skoler og organisasjoner generelt.
   http://www.nettpedagogen.no/
http://www.nbsk.no/
» Norges brannskole Open in a new browser window
   Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.
   http://www.nbsk.no/
http://www.ntg.no/
» Norges toppidrettsgymnas Open in a new browser window
   Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.
   http://www.ntg.no/
http://www.noroff.no/
» Noroff Open in a new browser window
   Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia.
   http://www.noroff.no/
http://www.nkul.ntnu.no/
» Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL) Open in a new browser window
   Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.
   http://www.nkul.ntnu.no/
http://www.nyd.org/
» Norsk yrkesdykkerskole Open in a new browser window
   NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.
   http://www.nyd.org/
http://www.na.no/
» Næringsakademiet Open in a new browser window
   Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
   http://www.na.no/
http://www.smafag.no/
» Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag Open in a new browser window
   Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.
   http://www.smafag.no/
http://www.pisa.no/
» Programme for International Student Assessment (PISA) Open in a new browser window
   Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver.
   http://www.pisa.no/
http://www.realfagskolen.no/
» Realfagskolen Open in a new browser window
   Ble stiftet våren 2002 av bl.a. Statoil, SINTEF, ABB, Telenor og Det norske veritas, og har som formål å utvikle og tilby kvalitetskurs innenfor realfag som styrker den studieforberedende kompetansen.
   http://www.realfagskolen.no/
http://www.sikkerhetssenteret.com/
» Sikkerhetssenteret Aukra Open in a new browser window
   Driver sikkerhetsopplæring for offshoreindustrien og skipsfart. Informasjon om kurstilbudet og om hvordan komme seg til Aukra.
   http://www.sikkerhetssenteret.com/
http://www.nsfkan.no/
» Siviløkonomene KAN Open in a new browser window
   Siviløkonomforeningens kurs- og konferanseselskap som formidler aktuell kunnskap innen strategi, økonomi, finans, marked og regnskap.
   http://www.nsfkan.no/
http://www.skoletorget.no/
» Skoletorget Open in a new browser window
   Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
   http://www.skoletorget.no/
http://www.statped.no/
» Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) Open in a new browser window
   Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
   http://www.statped.no/
http://www.inap.no/
» Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP) Open in a new browser window
   Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.
   http://www.inap.no/
http://www.dnslondon.com/
» The Norwegian School in London Open in a new browser window
   En norsk grunnskole og barnehage som følger norske læreplaner, og som ligger i London. Informasjon om skolen, begivenheter, planer, ansatte og elevsider.
   http://www.dnslondon.com/
http://www.statped.no/torshov
» Torshov kompetansesenter for sammensatte vansker Open in a new browser window
   En støttefunksjon for pedagogisk-psykologisk tjeneste og gjennomfører utredninger av barn, ungdom og voksne. I tillegg til individarbeid ytes ulike systmrettede- tjenester; kurs, deltakelse i FoU arbeid og veiledning til fagpersoner i undervisningssektore
   http://www.statped.no/torshov
http://www.treider.no/
» Treider privat VGS og college Open in a new browser window
   Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.
   http://www.treider.no/
http://www.vox.no/
» VOX - Voksenopplæringsinstituttet Open in a new browser window
   VOX er en statlig institusjon som bygger på en sammenslåing av voksenopplæringsinstitusjonene Norsk fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. VOX skal være en kunnskapsbase for alle som dr
   http://www.vox.no/
http://www.bli.no/
» bli.no Open in a new browser window
   Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og nåværende studenter.
   http://www.bli.no/
http://www.iprosess.no
» iProsess - kommunikasjon & veiledning Open in a new browser window
   iProsess tilbyr veiledning, foredrag og seminar for lærere, skoleledere, foreldre og ledere i næringslivet. Informasjon om filosofi og foredrag.
   http://www.iprosess.no

Category Editor: hansfn

Last Updated: 2009-05-15 21:56:03


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org